dijous, 22 de novembre del 2012

família-escolaA la nostra professió crec que és essencial una bona comunicació entre família i escola. Crec que l’escola a d’anar més enllà i s’ha apropar a l’entorn dels infant, al igual que ha de ser oberta i transparents, sobretot pels pares. De la mateixa manera, penso que el treballs amb les famílies és el més complicat de la nostra feina.

El món de les noves tecnologies de la informació i la comunicació ens obren un ventall de possibilitat per apropar-nos a les famílies. Moltes escoles utilitzen un bloc per a que els pares puguin veure el que fan els seus fills. Aquesta eina a més, permet que els pares puguin fer comentaris o expressar els seus dubtes o inquietuds. 

Com a educador, crec que moltes vegades els pares no tenen les eines, els recursos o simplement les idees de que fer amb els seus fill. És a dir, no saben quines activitats educatives poden fer amb els infants. Des d’aquest punt de vista, crec que tenim la responsabilitat a vegades d’educar al pares també. A partir d’aquesta idea, es van crear les escoles de pares entre altres. Crec que les noves tecnologies també ens poden ajudar en aquest món, passant mitjançant una web o un bloc, recursos, articles d’interès o inclús activitat educatives per fer amb els infants en el temps lliure, com per exemple caceres de tresors o altres activitats similars.

CACERES DEL TRESORQuè són?
Una Cacera del tresor és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes. Algunes inclouen una "Gran pregunta" al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits durant el procés. En aquest text s'explica què és una cacera del tresor, les seves potencialitats didàctiques, on trobar les caceres ja preparades a Internet i com preparar-les nosaltres mateixos, en funció dels nostres objectius curriculars.

Una “cacera del tresor” (en anglès “Treasure Hunt”, “Scavenger Hunt” o “Knowledge Hunt”, ja que de les tres formes se la coneix) és una de les estructures d'activitat didàctica més populars entre els docents que utilitzen la Internet en les seves classes. 
En essència, una cacera del tresor és una hola de treball o una pàgina web amb una sèrie de preguntes i una llista de pàgines web en les quals els alumnes busquen les respostes. Al final s'acostuma incloure la “gran pregunta”, la resposta no apareix directament en les pàgines web visitades i que exigeix integrar i valorar lo après durant la recerca. Les caceres del tresor són estratègies útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l'accés a la informació a través de la Internet en particular.

Tret d’un article de Jordi Adell

 Què penso?
La primera impressió que he tingut a l’hora de provar les caceres dels tresors és que són activitat molt dirigides i difícil d’utilitzar per nen d’infantil. A més a més, moltes no són adequades, tenen errors o no són atractives. 
Tot i això, sempre en podem trobar algunes de qualitat i que siguin positives per treballar alguns temes específics amb els nostres alumnes. A més, sempre tenint la possibilitat de fer-les nosaltres mateixos. Aquesta última opció, és la que més m’agrada, ja que ens permet, tal i com diu Jordi Adell, adequar-nos més al grup, als objectius que volem aconseguir i al currículum. Cal esmentar també que són un material molt estimulador i motivador per als alumnes.
Crec que una cacera del tresors ben feta és un material molt útil perquè els infants aprenguin a aprendre de forma autònoma  i que permet treballar moltes àrees com la comprensió lectora, la reflexió, la col·laboració... i a més, multialfabetitzen als infants.

dimarts, 13 de novembre del 2012

És suficient el que diu la normativa?


El que diu la normativa sobre l’ús de les TIC a educació, crec que està prou ben detallat. No especifica molt però això és un punt a favor ja que sinó, no deixaria part a una metodologia oberta. 


Per altra banda, cal dir que no tot el que diu la normativa és compleix, però que poc a poc les escoles es van familiaritzant cada vegada més a l’ús de les noves tecnologies. Crec que pot haver-hi un poc de recel a utilitzar aquestes tecnologies, sobretot a professors que duen més anys o professors acomodats, però poc a poc són més els que s’involucren en l’aprenentatge de l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació. Això és important perquè utilitzar-les de manera adequada i treure-hi un major fruit possible, requereix d’una formació constant per part del personal docent.


dimecres, 10 d’octubre del 2012

Foto Grup


Avui havíem de fer una imatge del nostre grup. Per això, hem tingut que triar una imatge de “creative commons” d’un grup de persones, animals... per després “trucar-la” perquè surtin les cares dels component del grup. Per això havia de retallar les cares de cadascun i aferrar-les a la imatge seleccionada. Jo he triat una imatge dels "Playmovil" on després he afegit les cares dels meus companys i li he posat el nom del grup. Ha quedat molt divertida.

Ha estat una activitat molt interesant i entretinguda que ens a permès a utilitzar millor la eina d’edició de imatges de “GIMP”. M'ha paregut molt divertit.